• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska

Om Urbanet Analyse

Företag

Urbanet Analys är ett norsk-svenskt analysföretag som startade i Oslo 2005. I dag är vi 14 medarbetare på två lokalkontor i Oslo och Stockholm.

Vi har en tvärvetenskaplig stab med huvudkompetenser inom samhällsvetenskap såsom nationalekonomi, företagsekonomi, sociologi, statskunskap och samhällsgeografi. Vår vetenskapliga bredd gör det möjligt för oss att belysa många olika utmaningar inom kollektivtrafik- och transportsektorn och arbeta med problemlösning utifrån en mängd metodiska infallsvinklar.

Urbanet jobbar i gränslandet mellan forskning och utredning, med fokus på hållbara transporter i stadsmiljö. Vi genomför analyser på många olika nivåer, både lokalt och nationellt, samt av enskilda trafikåtgärder liksom paket av åtgärder.

Vår kompetens riktas främst mot strategiska analyser inom kollektivtrafiksektorn, både när det gäller efterfrågeanalyser, utbudsoptimalisering och samhällsekonomiska analyser. Vi använder oss av existerande metoder och modeller, men vi arbetar även med att utveckla och förbättra metodverktygen. 

Urbanet Analys ägs av Asplan Viak, som är ett av Norges ledande teknikkonsultföretag. Inom transportsektorn har Urbanet och Asplan mycket bra och tillförlitliga verktyg och metoder, vilket ger oss möjlighet att genomföra alltifrån övergripande strategiska analyser till projektering av fysiska lösningar.

Kontaktinfo

 • Oslo - Urbanet Analyse AS

  Oslo

  Urbanet Analyse AS

  Postadress:
  Postboks 337 Sentrum, 0101 Oslo

  Kontorsadress:
  Kongensgate 1, 0153 Oslo

  Telefon:
  [+47] 96 200 700

 • Stockholm - Urbanet Analys AB

  Stockholm

  Urbanet Analys AB

  Postadress:
  Holländargatan 22, 113 59 Stockholm

  Kontorsadress:
  Holländargatan 22, 113 59 Stockholm

  Telefon:
  [+46] 703 926904

Team

 • Bård Norheim

  Bård Norheim är nationalekonom, forskare och VD för Urbanet Analyse. Han jobbar med styrmedel och analyser av utmaningar för kollektivtrafiken i storstäder samt analyser av finansieringsmodeller och konkurrens.

 • Katrine Næss Kjørstad

  Katrine Næss Kjørstad är ingenjör och forskare. Centrala områden i hennes arbete gäller kollektivtrafikmarknaden, kundnöjdhet, strategier för utveckling av kollektivtrafikutbudet, efterfrågeeffekter av utbudsändringar och attityder till olika utbudsfaktorer.

 • Torbjörn Eriksson

  Torbjörn Eriksson har arbetat inom såväl det offentliga- som det privata näringslivet. Huvudinriktningen är att utveckla tjänster som möter konsumenten/slutkundens behov. Torbjörn har varit produktchef på Nobina och affärsområdeschef på Ipsos. En marknadsanalytiker som kopplar ihop beteende/resvanor med attityder och värderingar.

 • Tormod Wergeland Haug

  Tormod Wergeland Haug är nationalekonom och arbetar i huvudsak med trafikanalyser och samhällsekonomiske analyser av åtgärder i städer och för järnväg. Han jobbar med utveckling och användning av olika trafik- och policymodeller.

 • Ingunn Opheim Ellis

  Ingunn Opheim Ellis är statsvetare. Hon arbetar med analyser av styrmedelanvändning för att nå lokala och nationella målsättningar inom trafikutveckling, samt utformning och analyser av marknadsundersökningar riktade mot olika målgrupper såsom Resvaneundersökningar och Stated Preference-undersökningar

 • Mats Johansson

  Mats Johansson är sociolog och jobbar främst med trafikanalyser, varumärkesanalyser samt fördjupade konsumentanalyser av bl.a. kollektivtrafik och samhälle. Mats har stor erfarenhet av nationella och internationella projekt inom både produkt- och tjänstesektorn.

 • Mari Fossheim Betanzo

  Mari Betanzo är nationalekonom. Hon arbetar med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser samt estimering av kostnader för olike trafikscenarion.

 • Marte Bakken Resell

  Marte Bakken Resell är samhällsgeograf. Hon arbetar huvudsakligen med strategisk planering av kollektivtrafik, analyser av areal- och trafikprojekt i städer, stadspaket och stadsmiljöavtal.

 • Maria Amundsen

  Maria är doktor i sociologi. Hon jobbar i huvudsak med analyser av resvanor, trafikströmmar och järnvägsfrågor.

 • Harald Høyem

  Harald Høyem är nationalekonom. Han jobbar i huvudsak med analyser baserade på strategiska trafikmodeller och med samhällsekonomiska analyser inom kollektivtrafikprojekt.

 • Kristine Wika Haraldsen

  Kristine Wika Haraldsen är nationalekonom. Hon arbetar med kostnadsmodellen, prisanalyser och samhällsekonomiske analyser av kollektivtrafikprojekt.

 • Eli-Trine Svorstøl

  Eli-Trine Svorstøl er utdannet sivilingeniør. Hun har skrev masteroppgave om elbilens innvirkning på trafikkavviklingen i kollektivfeltet. Eli-Trine jobbet som vitenskapelig assistent ved NTNU, før hun begynte i Urbanet 5. september. Her skal hun i hovedsak arbeide med transportanalyser og effekter av ulike virkemiddelpakker innenfor bytransport.