• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Drammen - Hokksund og Hønefoss

Urbanet Analyse skal, på oppdrag av Buskerud fylkeskommune, gjennomføre en utredning av hvordan den fremtidige kollektivbetjeningen mellom byene Drammen – Hokksund og Hønefoss skal være når ny Ringeriksbane står ferdig. Den nye banestrekningen fører til at eksisterende togtilbud mellom Drammen – Hokksund og Hønefoss faller bort, og det er et behov for å utrede hvordan transportbehovet mellom disse byene ivaretas. Andre viktige relasjoner som skal analysers er de lange reisene mellom Nedre Buskerud og Hallingdal/Bergensbanen og reiser mellom stasjonene langs Randsfjordbanen og Hønefoss, Drammen og Oslo.

Formålet med prosjektet er å komme med forslag til kollektivtilbud som tilfredsstiller reisebehovene på en god måte og samtidig bidrar til å nå nullvekstmålet i personbiltrafikken.

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Tormod
  Wergeland Haug
 • Marte
  Bakken Resell
 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Katrine
  Næss Kjørstad

Andra bidragsgivare

 • Mads
  Berg