• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Effekter av fremkommelighetstiltak

Effekter av fremkommelighetstiltak

I et nytt prosjekt skal Urbanet Analyse beregne nytteeffekter og kostnadsbesparelser som følger av tiltak for å få opp farten på bussene i Bergen. 

Helt konkret skal vi, på oppdrag fra Hordaland fylkeskommune, beregne nytte og kostnader knyttet til kartlagte fremkommelighetstiltak langs utvalgte linjer i Bergensområdet. 

Oppgaven er en del av prosjektet «Kartlegging og prioritering av framkomsttiltak for buss i Bergensområdet» som gjennomføres i samarbeid med Asplan Viak i Bergen. 


Ae rapport