• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Hur får vi mest kollektivtrafik för samhällets samlade resurser?

Hur får vi mest kollektivtrafik för samhällets samlade resurser?

I genomsnitt har kollektivtrafikresandet i Sverige sedan 2005 ökat med 2 procent årligen samtidigt som kostnaderna under samma period ökat med hela 7 %. Urbanet Analys AB har på uppdrag av Sveriges Bussföretag (ett förbund inom Transport-företagen och Svenskt Näringsliv) genomfört ett projekt för att kartlägga kostnadsutvecklingen av kollektivtrafik i svenska län och regioner under perioden 2000–2015. Syftet med rapporten är att bidra med fakta och ge underlag för fortsatt diskussion kring hur vi får mest kollektivtrafik för samhällets samlade resurser.


Ae rapport