• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Svenskene kjører mindre bil enn nordmenn

Svenskene kjører mindre bil enn nordmenn

Vegnett og Teknisk Ukeblad har i sommer hatt oppslag om at nordmenn kjører mer bil i by enn svenskene. Oppslagene tar utgangspunkt i Kollektivtransporthåndboka som nylig ble lansert i fjerde utgave.

Les oppslagene: Vegnett og Teknisk Ukeblad

Kollektivtransportboka viser at Norge ligger etter Sverige når det gjelder miljøvennlig bytransport:

  • Bilbruken er omtrent 22 prosent lavere i de tre største svenske byene sammenliknet med de fire største norske byene.

  • Selv om de norske byene klarer å nå nullvekstmålet vil dagens bilandel i Stockholm-området (33 prosent) være lavere enn Osloandelen i 2030 (36 prosent). Med nullvekst i biltrafikken i Oslo-området vil det ta over 20 år før man er nede på like lav bilbruk som det er i Stockholm i dag.

Det er samtidig betydelige beløp som samfunnet kan spare hvis nullvekstmålet nås i de største byene, i størrelsesorden 7 mrd. kroner årlig.  

Boka viser samtidig at kollektivtransporten både i Norge og Sverige er inne i en positiv utvikling:

  • I Sverige reiser folk 16 prosent mer kollektivt i dag enn for 10 år siden (2005-2014) Det tilsvarer en årlig vekst på 1,7 prosent flere kollektivreiser.
  • I Norge har økningen vært lavere, med 6 prosent vekst i samme periode, men etter en nedgang frem til 2008 har det vært en økning på 14 prosent de siste årene (2008-14). Det tilsvarer en årlig vekst på 2,3 prosent, som ligger over det som er nødvendig for å nå nullvekstmålet i biltrafikken.

Ae rapport