• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska

Aktuellt

Tilbaka
Ta bort hållplatser och höj priset i rusningtid

Ta bort hållplatser och höj priset i rusningtid

Ta bort var fjärde hållplats, satsa på färre busslinjer med hög frekvens och full framkomlighet, sänk priset under lågtrafik och höj det i rusningstid. Urbanet AnalysesTorbjörn Erikssons intervjuas i GP. Läs hela artikeln här.

För att lyckas locka bilister är det nödvändigt att höja farten i kollektivtrafiken. Med fokus på Göteborg, men också på regionens andra tätorter, efterlyser Torbjörn Eriksson fler busskörfält, och en nedläggning av angränsande busslinjer. Omkring 25 procent av hållplatserna, både för bussar och spårvagnar, borde tas bort.

- Det skulle ge enorma tidsvinster. Man kan inte ha hållplatser var trehundrade meter och tro att man ska få bilister att åka kollektivt. De kommer till kollektivtrafiken när man får upp hastigheten.

Ett annat viktigt sätt att höja den ekonomiska effektiviteten vore att höja priset med 30 procent under rusningstid och sänka med lika mycket under övrig tid.

- Det man gör i dag är att man utvecklar trafiken under peaktid, utan att höja priset. Det gör att gapet ökar mellan intäkter och kostnader, och att skattebidraget växer.

Analyser från Oslo visar, enligt Eriksson, att prisdifferentiering bidrar till ett ökat resande samtidigt som kostnaderna minskar.