• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Verdsettingsanalyse

På oppdrag av Jernbanedirektoratet skal Urbanet Analyse utrede de reisendes preferanser for togreiser til og fra Oslo Lufthavn.

Bakgrunnen for oppdraget er at det ikke finnes tilstrekkelig med kunnskap til å gi et fullgodt bilde av bakgrunnen for de reisendes valg av tilbringertjeneste med tog. I dag er et to separate togtilbud som betjener flyplassen: Flytoget og det integrerte lokal- og regiontogtilbudet, hvor Flytoget har den største markedsandelen.

En sentral del av oppdraget er å gjennomføre en markedsundersøkelse/verdsettingsanalyse for å kartlegge de reisendes preferanser når det gjelder togreiser til og fra Oslo Lufthavn.

Foto: C. F. Salicath/Flytoget

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Bård
    Norheim
  • Ingunn
    Opheim Ellis