• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Aktiva projekt Tilbaka

Verdsettingsanalyse

På oppdrag av Jernbanedirektoratet skal Urbanet Analyse utrede de reisendes preferanser for togreiser til og fra Oslo Lufthavn.

Bakgrunnen for oppdraget er at det ikke finnes tilstrekkelig med kunnskap til å gi et fullgodt bilde av bakgrunnen for de reisendes valg av tilbringertjeneste med tog. I dag er et to separate togtilbud som betjener flyplassen: Flytoget og det integrerte lokal- og regiontogtilbudet, hvor Flytoget har den største markedsandelen.

En sentral del av oppdraget er å gjennomføre en markedsundersøkelse/verdsettingsanalyse for å kartlegge de reisendes preferanser når det gjelder togreiser til og fra Oslo Lufthavn.

Foto: C. F. Salicath/Flytoget

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Ingunn
  Opheim Ellis

Andra bidragsgivare

 • Mats
  Johansson