• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Evaluere betalingsløsninger

På oppdrag for Oslo kommune Klimaetaten er Urbanet Analyse og Asplan Viak i gang med et prosjekt hvor vi skal evaluere nye betalingsløsninger for å bidra til et fossilfritt sentrum. 

Det er særlig tre regulatoriske virkemidler som skal vurderes i oppdraget: bompenger, vegprising og lavutslippssone. Vi skal se på hvordan disse virkemidlene påvirker klimautslippene gjennom endret bilbruk, endret reisemiddelvalg og endret vognpark.

Som en del av prosjektet gjennomfører vi en spørreundersøkelse blant befolkningen i Oslo og Oslos omegnskommuner. De som har mottatt et invitasjonsbrev til denne undersøkelsen, kan gå inn på følgende lenke for å svare: http://survey.urbanet.no/reiser/

Medarbeidere: Bård, Harald, Ingunn, Johannes, Alexander Borg (Asplan Viak), Mie Fugleseth

Oppdragsgiver: Oslo kommune Klimaetaten

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Harald
  Høyem
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Johannes
  Raustøl

Andra bidragsgivare

 • Alexander
  Borg (Asplan Viak)
 • Mie
  Fugleseth