• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Faglig vurdering

Urbanet Analyse gjør en faglig vurdering av den foreslåtte kollektivløsningen langs ny E18 Vestkorridoren på vegne av Statens vegvesen og Aas-Jakobsen. 

Vi ser på hvordan den planlagte løsningen vil fungere for trafikantene sammenlignet med dagens system, og hvordan den nye løsningen vil fungere i lys av målsetningene som er satt og kollektivtransporten i korridoren. 

Foto: Hanne Jonassen

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Maria
  Amundsen

Andra bidragsgivare

 • Eli-Trine
  Svorstøl
 • Tormod
  Wergeland Haug