• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

I genomsnitt har kollektivtrafikresandet i Sverige sedan 2005 ökat med 2 procent årligen samtidigt som kostnaderna under samma period ökat med hela 7 %. Urbanet Analys AB har på uppdrag av Sveriges Bussföretag (ett förbund inom Transport-företagen och Svenskt Näringsliv) genomfört ett projekt för att kartlägga kostnadsutvecklingen av kollektivtrafik i svenska län och regioner under perioden 2000–2015. Syftet med rapporten är att bidra med fakta och ge underlag för fortsatt diskussion kring hur vi får mest kollektivtrafik för samhällets samlade resurser.

Det kan finnas många orsaker till den negativa kostnadsutvecklingen, för mycket fokus på utbud och produktion, satsningar på (dyra) järnvägstransporter i områden där marknads-/resandeunderlaget är lågt, precisa miljö- och säkerhetskrav som kan leda till inköp av dyrare transportmedel istället för funktionella upphandlingskrav m.m. samt föråldrade prismodeller som inte bidrar till finansiering i den takt som expansion görs.

 

Rapporten består av två delar.

Del 1 är en beskrivning av de olika RKM utveckling under perioden. I denna sammanställning beskrivs också utvecklingen av kollektivtrafiken på nationell nivå.

Del 2 genomförs fördjupade analyser på tre RKM. Utifrån den beskrivna utvecklingen, ges förslag och exempel på alternativa lösningar. Ambitionen är helt enkelt att beskriva hur RKM kan öka effekten på egna insatser, t ex ökat resande, ökade intäkter och minskat underskott.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Torbjörn
  Eriksson
 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Bård
  Norheim

Andra bidragsgivare

 • Mats
  Johansson