• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Behov og muligheter i markedet

Det nasjonale målet om at all vekst i persontransport skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange stiller krav om et attraktivt jernbanetilbud i de største byområdene. Generell befolkningsvekst og fortettede bo- og arbeidsmarkeder vil dessuten føre til at jernbanen kan ha et trafikkgrunnlag i områder hvor det tidligere ikke har vært et reelt marked. Dette gjør at det kan være aktuelt å bygge ny infrastruktur eller gjenåpne banestrekninger som ikke har et ordinært persontogtilbud i dag. 

Urbanet Analyse har fått i oppdrag fra Jernbaneverket å etablere en metode som i en tidlig fase kan kartlegge markedets behov og muligheter, og som tilrettelegger for en systematisk tilnærming til hvilke områder som er relevante å utrede nærmere.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Mari
  Fossheim Betanzo
 • Kristine
  Wika Haraldsen
 • Maria
  Amundsen
 • Bård
  Norheim