• norskt bokmål
  • svenska
  • engelska
Publikationer Tilbaka

Analyse

Urbanet Analyse bistår Vestfold fylkeskommune med å analysere hvilke tiltakspakker som vil fungere best i Tønsberg og Larvik for at mest mulig av persontransportveksten skal gjøres til fots, med sykkel eller kollektivtransport (nullvekstmålet). 

Vurderingen inngår som en del av videre politisk behandling, og inkluderer et kostnadsestimat for de ulike tiltakene sånn at fylkeskommunen skal få mest mulig nytte ut kostnadsrammer de må legge til grunn.


Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

  • Kristine
    Wika Haraldsen

Andra bidragsgivare

  • Eli-Trine
    Svorstøl