• norskt bokmål
 • svenska
 • engelska
Publikationer Tilbaka

Ny håndbok

Urbanet Analyse oppdaterer Kollektivtransporthåndboka på vegne av Vegdirektoratet og K2, nasjonalt kunnskapssenter for kollektivtrafikk i Sverige. Boka «Kollektivtransport- Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder» («Kollektivtransportboka») ble skrevet av Urbanet i 2007 på oppdrag for Statens vegvesen, og brukes i undervisning på høgskole- og universitetsnivå både i Norge og Sverige.

Boka blir utvidet fra å være en norsk bok til å komme i en norsk og en svensk utgave. En del av oppdateringen består derfor i å få mer oppdaterte tall og eksempler fra Sverige.

Målet med Kollektivtransportboka er å gi en popularisert framstilling av erfaringene med økt satsing på kollektivtransport. Det betyr at boka ikke bare har fokus på effekten av tiltak men også betydningen av rammebetingelser, som organisering og finansiering, bystruktur og konkurranseflater mellom de ulike transportmidlene. Boka tar også opp overordnede markedsstrategier, men har ikke fokus på detaljutforming av tiltak.

Hämta dokumentet här

Bidragsgivare från Urbanet Analyse

 • Bård
  Norheim
 • Ingunn
  Opheim Ellis
 • Katrine
  Næss Kjørstad
 • Mari
  Fossheim Betanzo

Andra bidragsgivare

 • Miriam
  Søgnen Haugsbø
 • Mats
  Johansson
 • Hilde
  Solli